دوره آموزشی ۲۱ روزه سربازی نخبگان
تاریخ : 1400/5/4       

دوره آموزشی ۲۱ روزه سربازی نخبگان

دوره آموزشی ۲۱ روزه سربازی نخبگان :  امیر دریادار سیاری در حاشیه مراسم پانزدهمین دوره رزم مقدماتی کارکنان وظیفه نخبه کشور با اشاره به پیش بینی دوره‌های آموزشی مختلف برای سربازان افزود:دوره آموزشی سربازی نخبگان ۲۱ روزه شد. در دوره آموزشی ۲۱ روزه برای سربازان نخبه، برنامه‌های آموزشی متنوعی پیش بینی شده است. 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی رزم مقدماتی شهریورماه ۱۴۰۰ نخبگان وظیفه

دوره آموزشی شهریورماه ۱۴۰۰ به صورت یکماهه و شبانه‌روزی برگزار خواهد شد.

 

دوره آموزشی ۲۱ روزه سربازی نخبگان - نخبگانی که تاریخ درج شده در نامه معرفی آنان، از بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری به مرکز نخبگان (داعا) در بازه ۲۳/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ تا ۱۰/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ میباشد، در لیست دوره آموزشی شهریورماه قرار دارند. ضمناً لیست آنان موجود میباشد و نیازی به ثبت نام در دوره شهریور را ندارند.

نخبگانی که تاریخ درج شده در نامه معرفی آنان، از بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری به مرکز نخبگان (داعا) در بازه ۱۱/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ تا ۱۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ میباشد، ملزم به شرکت در دوره آموزشی بعدی (مهرماه) قرار دارند.دوره آموزشی ۲۱ روزه سربازی نخبگان - بنابراین پیش‌بینی و هماهنگی های لازم را بعمل آورده تا در دوره فوق حضور پیدا کنند، لذا انتقال به دوره آموزشی بعدی امکان‌پذیر نمیباشد. ضمناً لیست آنان موجود میباشد و نیازی به ثبت نام در دوره مهرماه را ندارند.

کلیه افراد شرکت کننده در دوره آموزشی (اعم از؛ دانش آموخته‌ها و دارندگان گواهی تکمیلی بسیج)، که پیامک مرکز نخبگان مبنی بر اخذ برگ سبز اعزام بخدمت را دریافت نموده اند، باید از دفاتر پلیس +۱۰ برگ سبز اعزام به خدمت اخذ نمایند. پذیرش در مرکز آموزش، منوط به داشتن برگ سبز اعزام و برگ سفید (معرفی به پادگان) میباشد.دوره آموزشی ۲۱ روزه سربازی نخبگان


افراد شرکت کننده در دوره آموزشی (اعم از؛ دانشجوها و معافیت تحصیلی‌ ها)، که وضعیت نظام وظیفه آنان توسط مرکز نخبگان، به وضعیت نخبه در حال تحصیل تغییر داده شده است، هم باید از دفاتر پلیس +۱۰ برگ سبز اعزام به خدمت اخذ نمایند. برابر هماهنگی‌های انجام شده با نظام وظیفه، این افراد جهت اخذ برگ سبز اعزام بخدمت نیازی به ارائه هیچگونه گواهی اشتغال بخدمت و یا اشتغال به تحصیل به دفاتر پ+۱۰ ندارد.


مشمولانی که تاکنون نسبت به دریافت برگ سبز اعزام بخدمت، به هر دلیلی اقدام نکرده اند، در اسرع‌وقت نسبت به دریافت برگ اعزام خود اقدام نمایند و این امر را به روزهای آینده موکول ننمایند.


افراد ثبت نام کننده در دوره آموزشی شهریورماه نیازی به بارگذاری برگ سبز در سایت مرکز نخبگان ندارند، وضعیت نظام وظیفه آنان بطور مستمرر تا قبل از شروع دوره در سامانه نظام وظیفه بررسی و همه افرادی که موفق به دریافت برگ سبز میشوند، رویت میگردند.

 

 

 

اعزام به خدمت نخبگان 1400

بنده ۱: افرادیکه که در وضعیت " نخبه در حال تحصیل" قرار گرفته‌اند. لازم است به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه و برگ سبز اعزام بخدمت دریافت نمایند. درصورتیکه که کارکنان دفاتر پلیس +۱۰ قادر به صدور برگ سبز اعزام به خدمت برای نخبگان در حال تحصیل نشدند. خطاب به کارمند پ+۱۰ عنوان شود که: قسمت" وضعیت تحصیلی" را بروزرسانی نموده و با انتخاب گزینه" درحال تحصیل" قادر به صدور برگ سبز خواهد شد.دوره آموزشی ۲۱ روزه سربازی نخبگان


بند ۲: افرادیکه که در وضعیت " مشمول " قرار گرفته اند " باید برگ سبز اعزام بخدمت دریافت نمایند.


بند ۳: افرادی که در سامانه نظام وظیفه در وضعیت " اعزام بخدمت" قرار دارند، نیازی به انجام هیچ اقدامی نمیباشند. وضعیت آنان جهت شرکت در دوره فوق توسط خود مرکز نخبگان اصلاح و نهایی خواهد شد.دوره آموزشی ۲۱ روزه سربازی نخبگان


بند ۴: افرادی که در طی فرایند اخذ برگ سبز اعزام بخدمت به" کمیسیون‌های پزشکی نظام وظیفه" جهت معافیت (دائم یا موقت - معافیت از رزم) معرفی میشوند، تا زمان اعلام جوابیه کمیسیون فوق (حدوداً ۲۰ الی ۳۰ روز)، موفق به اخذ برگ سبز نخواهند بود. پس از اعلام جوابیه کمیسیون فوق، اگر زمان برای شرکت در دوره فوق باشد، میتوانند پس از اخذ برگ سبز اعزام بخدمت در دوره مهرماه شرکت نمایند.

 

  • نکته ۱: کلیه افرادی که جهت اخذ برگ سبز اقدام مینمایند، ملزم به انجام فرایند پ+۱۰( معاینه پزشکی و تزریق واکسن) میباشند.
  • نکته ۲: چنانچه برگ سبز به تاریخ مهرماه یا آبان‌ماه و یا ماه‌های بعدی صادر گردید، کلیه تاریخ های اعزام بخدمت درج شده در برگ سبز، توسط مرکزنخبگان به تاریخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ اصلاح خواهد شد. در خصوص اصلاح تاریخ در برگ سبز، پیامکی ارسال نخواهد شد.
  • نکته ۳: برای افراد تایید شده برای شرکت در دوره آموزش، در ۵ روز قبل از شروع دوره، پیامکی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا و مرکز نخبگان مبنی بر صدور برگ سفید دریافت خواهند کرد که به محض دریافت یکی از این دو پیامک، این عزیزان بایستی برای دریافت برگ سفید (برگ مراجعه به مرکز آموزش) به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه و برگه مذکور را دریافت نمایند. تاریخ و محل مرکز آموزش درج شده در برگ سفید را با تاریخ و محل مرکز آموزش اعلامی در این اطلاعیه تطبیق داده و در صورت مطابقت، در روز مراجعه به مرکز آموزش، همراه خود داشته باشند.دوره آموزشی ۲۱ روزه سربازی نخبگان
  • نکته ۴: چنانچه افراد به هر دلیلی پیامک مربوط به برگ سفید را دریافت ننمایند، میتوانند ۴۸ الی ۲۴ ساعت قبل از اعزام، به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کرده و برگ سفید را دریافت نمایند.

 

 


مشاوره تلفنی
https://s-moshaver.com